Történelmünk

Gic község Veszprém megye északi részén, a Bakony egyik völgyében terül el, érinti a Pápa-Kisbér vasútvonal, közúton is elérhető. Az eredetileg nemesi településű Gic a török „exkurzió” következtében lakatlanná válik, s gyakorlatilag a szabadságharcig puszta marad.

Az 1857. évi összeírásban mint Csehi, Gerencsér és Hathalom elpusztult középkori falvak területének összevonásából keletkezett, mint un. uradalmi, vagy eszmei község, igazgatását az uradalmi tisztek végezték.

A Chehy és a Giczi családok nyerték el királyi adományként. Egy része a XVII. században a pannonhalmi főapátságé lett.
A török 1531-ben portáinak felét felperzselte. 1542-ben elnéptelenedett. 1785-ben népesült be újra néhány nemessel és házatlan zsellérrel, akik az urasági épületekben laktak.

Jankovich-Bésán Endre
Gróf Jankovich-Bésán Endre
(1884-1936)

Csehivel és Giccel együtt Hathalom is a Giczi család ősi birtoka volt. Hathalom 1360-ban keletkezett Hothalm néven. 1536-ban fordul elő utoljára a lakott helyek között. E három faluból létrejött Gic az 1848-as szabadságharcig puszta faluként szerepelt. Lakosságának 97% -a uradalmi alkalmazott volt 1910-ben. Nagy és középbirtokosa ekkor gróf Jankovich Bésán Endre, Jókai-Ihász Miklós, a bencés rend. Birtokaikat 1945-ben az egykori alkalmazottak és cselédek között felosztották.

Nevét középkori személynévből eredeztetik, 1235-ben Guechy, 1299-ben Gych formában említik oklevelek, 1542-ben az oszmán kegyetlenkedések miatt puszta lett, 1785-ben is csak kisszámú lakosságot írnak össze itt. Ám 1857-ben már 450-en lakták, több település összevonása miatt.

Mobirise

Jankovich kastély

Templom és a Jankovich kastély

A Jankovich kastély az 1800-as évek elején épült egyemeletes, klasszicista stílusú kastély, 6 hektáron elterülő parkkal.

A cselédsorban élők közötti hierarchikus tagozódás máig érezteti hatását, az utóbbi évtizedekben végbement települések közti differenciálódás ezt csak kiélezi, illetve végérvényesen eltorzítja.

A hagyományosan fiatal korösszetételű lakosság, a viszonylag magas gyerekszám az „egyéb” településben saját iskolát involvál, amely éveken keresztül a körzet anyaiskolája. Ennek teljes kiépítése a megyei támogatás hiányában elmaradt. A gyógypedagógiai intézet, később Általános Iskola és Diákotthon, teljes kiépítése érdekében végül a falu iskoláját – a volt gazdasági épületet – bekebelezi.

Mobirise

Templom

Így a már szinte hagyományossá váló hierarchikus felépítés teljessé vált: a közigazgatás mellé sok egyébbel párhuzamosan az iskola is a központi településbe került, bár csak időlegesen. Az aktivitás elfojtása, a helyi törekvések gátlása a település elsorvadásával jár.

Az 1990. évi helyhatósági választásokat követően Gic önállósodik, önálló hivatalt hoz létre, jegyzőt alkalmaz, és a község rendelkezésére álló pénzből fejlesztésekbe fog.

Gic térképe az 1800 -as években

 Jelenlegi gici terület lakossága a felszabadulásig gazdasági cseléd volt a Jankovich uradalomban. A zártság, kötöttség ellenére kulturális tekintetben haladó tendenciát mutatott. A környéken itt vezették be először a nyolc osztályos tanítást, és a továbbtanulási lehetőségek is adottak voltak.

Az uradalomban szakmunkás bizonyítványt szerezhettek a fiatalok, főleg lányok. Általában a nagyobb jövedelemmel rendelkezők tanulhattak tovább. A gróf hadirokkant házat – kórházat – állított fel, és az árva lányoknak varrást tanítottak.

Ügyféfogadás
Hétfő -
Kedd:
8:00-15:30-ig Jegyző
8:00-14:00 -ig Ügyintéző
13:00-16:00 Polgármester
Szerda: -
Csütörtök:
8:00-14:00 -ig Ügyintéző
8:00-12:00-ig Polgármester
Péntek:-

Elérhetőség
Gic Nagy Lajos Út 23.
Telefon: +36-88-498-704
+36-30-165-4497
email:onkormanyzatgic@invitel.hu
Németh Adrienn polgármester:
Telefon: +36-30-299-7044
e-mail: nemethadrienn678@gmail.com
Fehér Mária jegyző:
Telefon: +36-30397-0853
e-mail: fehermaria0911@gmail.com
Vesztergom Ferencné ügyintéző:
Telefon: +36-70-459-5719
e-mail: vmarti5909@gmail.com

Rólunk
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt."

Made with Mobirise - Go here